Tự học tiếng Trung

Tự học tiếng TrungTiếng Trung là ngôn ngữ chính của đất nước Trung Quốc (China) và có tỉ lệ người sử dụng nhiều thứ ba trên thế giới. Chuyên mục tự học tiếng Trung là nơi sưu tầm những bài viết, video về cách học tiếng Trung dành cho những bạn không chuyên hoặc muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ nói và viết của người Trung Quốc.