Dịch vụ Hosting

Dịch vụ HostingDịch vụ Hosting là dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ website trên máy chủ trên internet. Chúng ta có thể hình dung nếu máy chủ như một máy tính cá nhân thì hosting như một thư mục trên máy tính đó. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ Hosting uy tín hàng đầu Việt Nam.