Chậm

ChậmGiữa guồng quay vô tận của thời gian, áp lực của cuộc sống, của công việc, người ta bắt đầu thấy chóng mặt, ngột ngạt… thì khái niệm CHẬM không còn là điều gì đó quá mới mẻ. Nhưng CHẬM như thế nào cho đúng, CHẬM như thế nào cho đủ và thấm thía thật sâu ý nghĩa của sống chậm thì thật là không phải dễ.